Translations AIR
Bandeira inglesa que vincula ó inglés
In English

Traducións AIR
Foto de Rianxo

Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liñaCurrículo


Licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo.
Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela.
Máster en tradución especializada (ingles/francés/alemán - español) pola Universidade de Córdoba.[Volver ó Menú principal]

Linguas

As miñas linguas de traballo son galego como lingua A e inglés como lingua B.

Tamén falo español, portugués e francés.

Estiven un ano de Erasmus en Irlanda.

Actualmente estou estudando chinés e para o ano impartirei clase durante todo un ano no estado de Texas en Estados Unidos. [Volver ó Menú principal]


Tipoloxía de textos

Estou especializada en textos políticos.

Ademais tamén teño feito encargos de textos do ámbito xurídico, comercial, informático e artístico.[Volver ó Menú principal]

Prazos de entrega

As traducións ordinarias entregaránse nun prazo máximo de dúas semanas, mentres que as traducións urxentes nunha semana.

Agás as traducións que sexan moi complexas e que o cliente queira unha tradución a tres idiomas, éstas entregaránse nun prazo de tres semanas mínimo.
[Volver ó Menú principal]

Prezos

O precio da tradución será de 0,3 euros por palabra traducida na lingua A e de 0,6 na lingua B.

No prezo final que se lle mandará ó cliente, xa estará incluído o IVE que será dun 21%.[Volver ó Menú principal]

Ferramentas en liña

RAG. Dicionario monolingüe galego da Real Academia Galega.
COLLINS.
Dicionario monolingüe inglés de Collins.
DIGALEGO. Dicionario de Galego.
REVERSO. Tradutor gratuíto en liña en inglés, francés, español, alemán, italiano, ruso, portugués, chinés, hebreo e xaponés.[Volver ó Menú principal]
Para contactar conmigo escibídeme a:

GIF animado que enlaza co meu correo electrónico
aiglesiasr2016@gmail.com